Marika Czarnecka Consulting ServicesMCCS jest firmą świadczącą usługi w zakresie zamówień publicznych.

Oferta skierowana jest zarówno do zamawiających, jak i wykonawców.

Dla zamawiających świadczę kompleksowe usługi wspomagające prowadzenie postępowania w sposób efektywny, tak by mogło odbyć się ono sprawnie i pozwoliło na wyłonienie wykonawcy, który należycie zrealizuje postawione przez zamawiającego cele.

Podejmuję także współpracę z wykonawcami, którzy ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego mogą doświadczać sytuacji naruszenia swojego interesu, bądź też chcąc uniknąć ewentualnych błędów poszukują możliwości zlecenia usług w zakresie obsługi zamówień publicznych.


Kontakt: marika.czarnecka@mccs.pl